DICOMTRADE s.r.o.

Zkoušky a certifikace

VN kabelové soubory PRYSMIAN

Ve smyslu doporučení Komise pro jakost silových kabelů a souborů české a slovenské energetiky byly ve vn Zkušebně E71 VSE Košice a zkratovně Zkušebnictví Běchovice provedeny typové zkoušky na kabelových souborech PRYSMIAN pro jmenovitá napětí 12,7/22 a 20/35 kV podle evropských norem.

• ČSN EN 61442 (IEC 61442)
• ČSN 34 7006 ed.2 (HD 629.1 S2)
• ČSN 34 7007 ed.2 (HD 629.2 S2)

Byly odzkoušeny následující typy souborů:
• Staniční (vnitřní) koncovky 12,7/22 a 20/35 kV
• Venkovní koncovky 12,7/22 a 20/35 kV
• Odpojitelné konektory 250 a 630 A pro 12,7/22 kV
• Odpojitelné konektory 20/35 kV
• Přechodová spojka 12,7/22 kV

Na základě úspěšných typových zkoušek byla udělena certifikace
• Spojky Elaspeed EPJM, EPJMe a EPJMe/EC
• Spojky přechodové EPJMt -1C/3C
• Koncovky staniční ELTImb, ELTI a venkovní ELTO
• Odpojitelné konektory FMCS 250, FMCE 250, FMCS 400 a FMCE 400
• Odpojitelné konektory: MSCE/EC-250, MSCS/EC-250, MSCE/EC-400
• Odpojitelné konektory T: FMCTs-400, MSCEA/EC-630, MSCT/EC-630

Při typových zkouškách:
• byla respektována doporučení komise z hlediska typů souborů a průřezů kabelů
• kabelové soubory byly zkoušeny na kabelech tuzemské výroby
• zkušební napětí byla odvozena od fázového napětí Uo = 12,7 resp. 20 kV
• jako doplňkové byly realizovány zkoušky souborů namontovaných na kabelech 22-CXEKCY 1×35/16 a 35-CXEKCY 1×50/16 používaných pro propoje rozvaděč – transformátor v kompaktních stanicích 22 a 35kV