DICOMTRADE s.r.o.

Služby

Montážní činnosti v oblasti kabelových souborů.

Montáž kabelových souborů

 
Aplikace materiálů na bázi kaučukových vulkanizátu umožňuje jejich montáž bud navlékáním prefabrikovaného souboru na ukončovaný kabel nebo vyjmutím nosiče, na němž je prefabrikovaný soubor umístěn. K montáži není nutné použít speciální nářadí, ani plamen či horký vzduch. Pro navlékání se za účelem snížení frikce používá silikonová vazelína, která navíc vyplní eventuelní drobné nerovnosti (nikoli hrubé závady!!) vzniklé při montáži. Montáž všech typů souborů je relativně snadná, rychlá a zvládne ji pruměrně zdatný zaškolený montér. Montáž souborů PRYSMIAN nevyžaduje mnoho montážního prostoru a lze ji provádět též za chladu a mrazu. Doporučuje se však montáž provádět při teplotách okolí vyšších než 0°C. V případě nutnosti montáže při nižších teplotách se doporučuje kabel předehřát a soubory ponechat v teplém prostředí až do doby těsně před montáží.

Školící a poradenská činnost

Školení kabelových montérů

Pro zajištění kvalitní montáže kabelových souborů PRYSMIAN provádíme pravidelná odborná školení montérů. Tato školení probíhají jak v našich prostorách, tak u našich zákazníků, případně přímo v terénu.

Poradenská služba z oblasti nabízených kabelů a souborů

Samozřejmostí jsou odborné poradenské a konzultační činnosti zaměřené na celou škálu našeho sortimentu.