DICOMTRADE s.r.o.

Certifikace dle ISO

Ve firmě DICOMTRADE s.r.o. je od roku 2005 zaveden systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001. Oblast certifikace zahrnuje činnosti nákup a prodej kabelů, kabelových souborů a příslušenství, dále servisní, školící, poradenskou činnost a montážní činnosti. V roce 2018 byla firma úspěšně recertifikována ve shodě s nově vydanou normou ČSN EN ISO 9001:2016.

Politika kvality:

Vážení zákazníci,

Naše společnost přikročila k zavedení systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 s cílem co nejvíce zkvalitnit svoje služby a maximálně uspokojit požadavky zákazníků. Vedení společnosti ve své důsledné orientaci na neustálé zkvalitňování služeb a uspokojování potřeb zákazníků vyhlásilo a postupně realizuje politiku kvality. Zde uvádíme body politiky kvality, týkající se přístupu naší společnosti k Vám, zákazníkům:

1. Klíčovým cílem našich aktivit je maximální spokojenost zákazníka. Posuzování kvality našich produktů zákazníky je velice důležité pro náš ekonomický úspěch a pro trvale udržitelný všestranný rozvoj společnosti. Proto chceme, abychom byli u našich zákazníků zavedeni jako spolehlivý partner.

2. Vedení společnosti se zavazuje určovat a poskytovat přiměřené zdroje pro to, aby bylo možno neustále zlepšovat výkonnost jednotlivých procesů ve společnosti, neustále zvyšovat efektivnost systému kvality a v důsledku toho zvyšovat výkonnost celé společnosti.

3. Na základě intenzivní spolupráce s naším klíčovým dodavatelem zboží (společností PRYSMIAN) chceme postupně zavádět nové produkty na tuzemský trh, přispívat ke zkvalitňování produktů již na trhu zavedených a zvyšovat tak prestiž klíčového dodavatele i naší společnosti v České republice.

4. Jsme si vědomi toho, že jen kvalifikovaný, motivovaný a spokojený zaměstnanec odvádí kvalitní práci. Proto se snažíme vytvářet optimální pracovní podmínky pro všechny zaměstnance, uskutečňujeme pro ně školení a podporujeme aktivity, které přispívají ke zlepšování kvality a efektivnosti jejich práce.

Vedení společnosti DICOMTRADE s.r.o.

Mgr. Petr Kessler
Ing. Jiří Kessler, CSc